ŠIFRANTI

Previous Next

Šifranti zagotavljajo enoten vnos temeljnih podatkov programa. So osnova za kasnejše enostavno in zanesljivo delo.


V šifrante vnesete enkrat vse tiste podatke, ki bi jih sicer morali večkrat vnašati pri ponavljajočih se poslovnih dogodkih.


Določene vsebin šifrantov so zagotovljene že ob instalaciji (carinske tarife, pošte, davčni uradi), druge (šifrant partnerjev, artiklov, delovnih agregatov in normativov) pa morajo uporabniki vnesti sami.


Tretja vrsta šifrantov so tisti, ki se samodejno posodabljajo z interneta. Tak primer so tečaji valut, ki se ves čas avtomatsko usklajujejo s tečajnico Banke Slovenije.


Vsebine šifrantov so delno fiksne, delno pa nastavljive posameznemu uporabniku. Fiksni deli služijo vnosu podatkov, ki se iz podjetja v podjetje ponavljajo (naslov, davčna številka, naziv artikla, itd). Omogočen je tudi vnos specifičnih podatkov, ki se vnašajo na zahtevo posameznega uporabnika.Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation