Izvoz izdanih računov DURS

FAKTURIRANJE ››
Parent Previous Next


Izvoz izdanih računov DURS
- uporablja se kot poročilu DURS-u o poslovanju

- izberte filtre in kliknete na ikono "Izvoz izdanih računov TXT"

- vse potrebne datoteke se arhivirajo v .zip datoteko, ki jo lahko shranete na disk ali zunanji medij (CD, DVD, USB ključek) in potem posredujete DURS-u


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator