Kopiranje racunov

Parent Previous Next


Za kopiranje računov najprej izbere (odkljukate) račune, ki jih želite kopirat, nato kliknete ikono (1).
Odpre se pojavno okno, kjer lahko spremenite datum računa in potrdite oz. zavrnete kopiranje računov.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator