Kreiranje potnega naloga iz fotografij

POTNI NALOGI ››
Parent Previous Next

Kreiranje potnega naloga iz fotografij


Opis funkcionalnosti

Uporabnik v kraju A s pametnim telefonom, ki ima GPS (vključen) fotografira račun za bencin in v kraju B npr. hotelski račun. Uporabnik nato ti dve fotografiji naloži v spletno aplikacijo. Aplikacija bo iz teh dveh fotografij samodejno kreirala potni nalog na podlagi meta podatkov fotografij, ki vsebujejo GPS koordinate krajev, kjer so bile fotografija narejene. Potni nalog bo tako že imel izpolnjene podatke o uporabniku, relacijah, prilogah (fotografije, ki jih je naredil na potovanju). Uporabnik ta potni nalog po potrebi še dopolni.

Opomba:

Za pravilno delovanje morate imeti na telefonu vključen GPS (Global Positioning System - priporočljivo) ter na kameri vključeno nastavitev "Oznaka GPS" v času, ko delate fotografije. Ko delate fotografije preverite, da imate GPS signal (v zaprtih prostorih je GPS signal slabši ali pa ga sploh ni, v tem primeru je bolje uporabiti spodnji dve možnosti).

Možno je tudi fotografiranje brez vključenega GPS-a, ampak v tem primeru morate imeti vključene mobilne podatke (obvezen signal mobilnega omrežja) ali pa WIFI (brezžično omrežje, če se nahajate na področju, kjer je pokritost z WIFI dobra). Slednji možnosti sta manj natančni.


(Slika 1)


Za kreiranje potnih nalogov iz naloženih fotografij kliknete na ikono 1 (Slika 1). Odpre se pojavno okno (Slika 2).


(Slika 2)

Za nalaganje fotografij kliknite gumb "Prebrskaj" (Slika 2). Odpre se pojavno okno, kjer na svojem oseb. računalniku ali telefonu, ki je povezan na oseb. računalnik poiščete fotografije, ki jih želite naložiti in kliknete "Naloži" (Slika 3).

(Slika 3)

Če želite naložene fotografije pripeti k potnemu nalogu pustite kljukico "Pripni naložene fotografije k potnemu nalogu".  Fotografije bodo vidne v zavihku "Priloge".


(Slika 4)


Ko so fotografije naložene se odpre pojavno okno, kjer lahko vidite datum odhoda/prihoda in relacije prebrane iz fotografij. Čas odhoda se izračuna iz povprečne potovalne hitrosti, privzetega kraja odhoda, časa kreiranja prve fotografije, časovnega pribitka na začetku in koncu. Povprečno potovalno hitrost in časovne pribitke lahko nastavljate v "Nastavitve potnih nalogov" zavihek "Kreiranje PN iz prilog" (Slika 5).


(Slika 5)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator