Matični podatki organizacije

Parent Previous Next

Matični podatki organizacije so bistveni za nadaljnje delo s programom. Določajo naziv, naslov in status organizacije, pa tudi kontaktne podatke, davčno številko, številke bančnih računov in drugo. Okno se odpre samodejno, ko prvič po registraciji vstopite v program.

Vnos matičnih podatkov organizacije

Javno dostopni podatki organizacije se samodejno vpišejo ob registraciji, ostale pa je potrebno dopolniti ročno. Priporočamo, da še pred delom z ostalimi moduli programa vnesete vse ostale manjkajoče podatke organizacije. Podatki označeni z zvezdico so obvezni.

Posebnost med matičnimi podatki organizacije sta logotip organizacije in podpis odgovorne osebe, ki sta slikovni datoteki.


Pomen in razlaga posameznih polj:


Kratek naziv: Naziv organizacije, ki ga program nato uporablja v vseh izpisih. Primer: Društvo glas

Dolgi naziv: Dolg naziv organizacije, če ga ta uporablja. Primer: Glas, društvo za razvoj in vzpodbujanje glasbene ustvararjalnosti

Ulica: Uradni naslov / sedež organizacije.

Pošta / Kraj: Poštna števila in kraj sedeža organizacije. Pošto lahko vnesete kot poštno številko, ali pa jo poiščete iz seznama pošt. Oba podatka sta medsebojno povezana.

Tip zavezanca: Izberite ustrezno opcijo iz menuja, glede na to ali je organizacija davčni zavezanec ali ne.

Davčna številka: Davčna številka organizacije, ki jo vnesete brez predpone SI, tudi če ste zavezanci.

Matična številka: Matična številka organizacije.

ID št. za DDV: Identifikacijska številka zavezanca za DDV, ki jo vnesete s predpono  SI, če ste zavezanci za plačilo DDV. Organizacije, ki niso zavezanci za DDV, tega podatka  ne  vpišejo. Podatek se samodejno vpisuje, če sta podana davčna številka in tip zavezanca.

Vrsta organizacije: Pravni status organizacije.

Odgovorna oseba: Odgovorna oseba organizacije in njena funkcija v organizaciji.

IBAN (TRR): Številka bančnega računa organizacije z ustrezno predpono SI56. Podatek lahko vnesete tudi v obliki 12345-1234567890, nato pa ga bo v ustrezno obliko pretvoril program sam.

Banka: Banka, pri kateri je odprt račun. Primer: NLB, d.d.

SWIFT: Swift (BIC) banke, pri kateri je odprt račun. Podatek je potreben le, če poslujete s tujimi partnerji. Primer: LJBASI2X

Zgoraj našteti podatki so obvezni, prav tako številka poslovnega računa (IBAN).


Sledi še nekaj evidenčnih / kontaktnih podatkov:

Telefon: Kontaktni telefon organizacije.

Fax: Kontaktni telefaks organizacije.

Mobilni telefon: Kontaktni mobilni telefon organizacije.

WWW: Spletna stran organizacije vključno z www na začetku.

E-pošta: Naslov spletne pošte organizacije ali njenega člana.

Logotip organizacije in podpis odgovorne osebe, ki sta slikovni datoteki. Njuno vključevanje v aplikacijo ni pogoj, je pa zelo priporočljivo pri organizacijah, ki nameravajo izpisovati račune in le-te pošiljati po elektronski pošti. Seveda lahko datoteke kadarkoli zamenjate z drugimi, če pride do spremembe logotipa ali podpisnika.

Datoteki morata biti pripravljeni v formatu JPG ali GIF, njuna velikost pa naj bo:

Logotip: Slika v velikosti (Š x V: 1000px X 200px):

Podpis: Slika v velikosti (Š x V: 440px X 20px):

Datoteke neustreznih velikosti ne bodozavrnjene, lahko pa se zgodi, da bodo nesorazmerno pomanjšane ali povečane in se ne bodo izpisale take, kot si jih želite.


Oglejte si video: Vnos matičnih podatkov organizacije

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease