Nastavitve dnevnic

POTNI NALOGI ››
Parent Previous Next


NASTAVITVE DNEVNICDodajanje nove dnevnice

Če želite dodati novo dnevnico kliknete gumb dodaj, izpolnete formo in shranete. Dnevnica se bo pojavila v seznamu dnevnic in bo na voljo za uporabo pri potnih nalogih.


V primeru, da dnevnice ni mogoče urejati kot npr. v našem primeru "Avstrija" se ob postavitvijo s kazalcem miške na to dnevnico pojavi namig "V uporabi", to pomen, da je ta dnevnica že uporabljena v potnem nalogu in je ni več mogoče spreminjati. Lahko pa se doda nova za isto državo. Pri kreiranju novega potnega naloga se vedno uporabljajo dnevnice, z novejšim datumom.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy