O PROGRAMU

Next

KOROCIVIS


Verzija: 1.00


Datum 7.11.2013

Tehnična podpora pri uporabi programa je na voljo preko elektronske pošte pomoc@korocivis.net


Strokovna podpora pri vodenju računovodstva je na voljo preko elektronske pošte racunovodstvo@korocivis.net


Nadgradnje programa so bile narejene na naslednjih področjih:

- uvoz in izvoz kontnega plana

- izvoz izdanih računov za DURS

- izvoz prejetih in izdanih računov

- izdajanje gotovinskih računovNadgradnje programa so predvidene na naslednjih področjih:

- tiskanje večih faktur naenkrat

- samodejno izdajanje periodičnih računov in samodejno pošiljanje po e-pošti

- grafični prikazi prihodkov/odhodkov po obdobjih

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents