POMOČ IN NASTAVITVE

Previous Next

V tem delu programa lahko administrator organizacije opravi nastavitve matičnih podatkov organizacije in nastavi pravice ostalih uporabnikov programa.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment