Partnerji

ŠIFRANTI ››
Parent Previous Next

Partnerji so vse pravne in fizične osebe s katerimi poslujete. Sem sodijo vaši dobavitelji, kupci, zaposleni, člani, banke,...


Dodajanje novega partnerja


Ob registraciji se samodejno kreira prvi partner - to je oseba, ki je registrirala organizacijo. Podatki te osebe niso popolni, zato jih obvezno popravite in dopolnite!


Javno dostopne podatki partnerja lahko vpišete tudi s pomočjo iskalnika, ostale pa je potrebno dopolniti ročno. Podatki označeni z zvezdico so obvezni.


Pomen in razlaga posameznih polj:


Šifra - je zaporedna številka partnerja. Program jo določa samodejno, lahko pa jo podate tudi sami in si s tem tvorite skupine partnerjev (npr. od 1 dalje so zunanji partnerji, od 1000 dalje so interni partnerji)


Naziv/priimek - naziv firme ali priimek, če gre za fizično osebo. Ker je po tem polju omogočeno iskanje, se izogibajte pisanju nazivov v narekovaje ("INFOSYS") ali s presledki med črkami naziva (I N F O S Y S). Primer: ZKŠTM Ravne ali

Dodatni naziv / ime - dodatni naziv partnerja (če ga ima) ali ime, če gre za za osebo ali samostojnega podjetnika.: Dolg naziv organizacije, če ga ta uporablja. Primer: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem


Ulica - ulica in hišna številka podanega partnerja.


Pošta / Kraj: Poštna števila in kraj sedeža organizacije. Pošto lahko vnesete kot poštno številko, ali pa jo poiščete iz seznama pošt. Oba podatka sta medsebojno povezana.

Država - država partnerja.


Tip partnerja - tip partnerja. Obljukate lahko več polj. Partner je lahko npr. kupec, dobavitelj, delavec, član,...  

Tip zavezanca: Izberite ustrezno opcijo iz menuja, glede na to ali je organizacija davčni zavezanec ali ne.

Davčna številka - obvezen podatek, če je partner zavezanec za DDV.


ID DDV - obvezen podatek, če je partner zavezanec za DDV.


Matična številka matična številka partnerja, določena je s strani DURSa.  

                           

IBAN - številka poslovnega računa partnerja v formatu SI56aaaaaBBBBBBBBBB (za slovenski IBAN)


IBAN (TRR): Številka bančnega računa partnerja v formatu SI56aaaaaBBBBBBBBBB (za slovenski IBAN). Podatek lahko za slovenske račune vnesete tudi v obliki 12345-1234567890, nato pa ga bo v ustrezno obliko pretvoril program sam.

Banka: Banka, pri kateri ima partner odprt račun. Primer: NLB, d.d.

SWIFT: Swift (BIC) banke, pri kateri je odprt račun. Podatek je potreben le pri tujih partnerjih.

Kontaktna oseba - kontaktna oseba partnerja oz. prejemnik poslanih dopisov, če ga želite izrecno navajati na dopisih.

 

Telefon - telefonska številka partnerja.


Fax - številka faksa partnerja.


Mobilni telefon - številka mobilnega telefona partnerja.


E-mail - elektronska pošta partnerja.


Spletna stran - naslov spletne strani partnerja.  


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator