Poročila

Parent Previous Next


Poročila
Če želite izpisati poročila o prejetih računih, izberete ustrezne filtre in kliknete ikono "Natisni poročilo" ali "Natisni podrobno poročilo".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source