Poste

ŠIFRANTI ››
Parent Previous Next


POŠTEPregled šifranta pošt, ki se uporabjljajo pri dodajanju in urejanju partnerjev. Privzeto so vnešene vse pošte za slovenijo. Če potrebujete pošto za tujino, jo dodate s klikom na gumb dodaj, izpolnete formo in shranete. Pošta se bo pojavila v seznamu pošt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator