Priprava plačilnih nalogov

Parent Previous NextIkona (1) priprava virmanov za domači trg

Ikona (2) priprava virmanov za tuji trg
Za pripravo plačilnih nalogov izberite račune, ki jih želite plačati. Ob kliku na katero izmed prej omenjenih ikon se prikaže pojavno okno za pripravo plačilnih nalogov z možnostmi:

- Upoštevaj samo neplačane račune. Če je izbrano potem izpusti vse račune, ki so že bili plačani. V primeru, da možnost ni izbrana, potem pripravi plačilne naloge tudi za že plačane       račune

- Vpiši datum plačila v izbrane račune. Če je izbrano, bo v vse izbrane račune vpisalo izbran datum plačila.

- Datum plačila (vedno je najprej ponudi tenutni datum, ki pa ga je možno spremeniti). *Datum plačila se upošteva le, če je izbrana tudi možnost "Vpiši datum plačila v izbrane     račune"


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily