Rekapitulacija potnih stroškov

POTNI NALOGI ››
Parent Previous Next


REKAPITULACIJA POTNIH STROŠKOV"IBAN za izplačila" - IBAN, ki se uporablja pri plačilnem nalogu za pokrivanje stroškov nastalih prih služebnih potovanjih


Filtri

"Tip izpisa" - tiskanje rekapitulacij v PDF in EXCEL formatu

"Statusi" - izpis potnih stroškov glede na izbran status potnega naloga

"Datum od" in "Datum od" - začetek in konec potovanja

"Oseba" - oseba, ki je bila na potovanju

"Avtomobil" - vozilo s katerim je oseba bila na potovanju

"Naloga" - naloga s katero se je oseba odbpravila na pot

"Grupiraj po" - možnot grupiranja po partnerju, vozilu ali stroškovnem mestu. Če izbrete grupiraj po partnerju bo aplikacija najprej izpisala npr stroške Janeza Novaka šele nato Jožeta Potrbuješa itd. Enak postopek je pri izbiri grupiranja po vozilih in stroškovnem mestu le, da so tam uporabi vozilo oz. stroškovno mesto.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites