Seznam delovnih mest

ŠIFRANTI ››
Parent Previous Next


Šifrant delovnih mest
- novo delovno mesto dodate tako, da kliknete na gumb dodaj in izpolnete vnosno masko

- delovna mesta lahko izbiramo pri partnerjih

- uporablja se pri tiskanju potnih nalogov, kjer je navedeno delovno mesto partnerja
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator