Seznam stroškovnih mest

ŠIFRANTI ››
Parent Previous Next


Stroškovna mesta- novo stroškovno mesto dodate tako, da kliknete na gumb dodaj in izpolnete vnosno masko

- stroškovna mesta lahko izbiramo pri potnih nalogih in prejetih računih.

- sporabljajo se pri tiskanju poročil, kjer lahko omejimo izpis glede na stroškovo mesto.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer