Seznam uporabnikov

Parent Previous Next

SEZNAM UPORABNIKOV

Vsaka organizacija lahko ima več uporabnikov. Pravice posameznega uporabnika določi administrator organizacije glede na vlogo uporabnika v organizaciji.


PODATKI UPORABNIKA - DODAJANJE/UREJANJE UPORABNIKA


"Aktiven" - s kljukico aktiven uporabniku omogočimo ali onemogočimo dostop do aplikacije.

"Obvesti po E-pošti" - če je izbrano, uporabnik dobi email s podatki o dostopuPRAVICETukaj uporabniku nastavimo pravice dostopa, urejanja, dodajanja in brisanja za posamezna področja.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad