Vnos prejetih racunov

Parent Previous Next


Polje <Znesek računa> ni seštevek pozicij, ki jih prikazujemo v <Skupaj bruto>. Zakaj tako? Pri zajemu je ujemanje obeh zneskov ena od kontrol pravilnosti vnosa dokumenta. Najprej v (1) vnesemo končni znesek računa, ki se mora po vnosu vseh pozicij skladati s seštevkom pozicij (2). Če temu ni tako, se znesek <Skupaj bruto> obarva rdeče – vnos prejetega računa namreč ni bil pravilen. Do teh odstopanj lahko prihaja kadar naredite napačen vnos (navajate drugačne zneske kot so na izvornem dokumentu), ali pa kadar dodajate nove pozicije v zajemu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator